آثار و ترجمهٔ آنها به زبان فارسی

نام فارسی

مجموعهٔ داستان ها

مترجم(ها)

قصر امیر جلال الدین اعلم
محاکمه امیر جلال الدین اعلم
گروه محکومین حسن قائمیان
مسخ
 • مسخ
 • گراکوس شکارچی
 • مهمان مردگان
 • شمشیر
 • در کنیسهٔ ما
صادق هدایت
آمریکا بهرام مقدادی، علی اصغر حداد
 

مجموعهٔ داستانها

 • جلوی قانون
 • پیام امپراتور
 • وصف یک پیکار
 • ابراهیم
 • بهشت
 • ساخت معبد
 • آمدن مسیح
 • پلنگ‌ها در معبد
 • نگهبان کور
 • پزشک دهکده
 • پژوهشهای یک سگ
 • نقاب برداشتن از چهرهٔ یک کلاهبردار
 • گردش ناگهانی
 • تصمیمها
 • گشت و گذار در کوهسار
 • نگاهی پرت از پنجره
 • راه خانه
 • رهگذران
 • تأملاتی برای آقایان سوارکار
 • پنجره رو به خیابان
 • درختها
 • خواب
 • در جایگاه بالائی سیرک
 • نوشته‌ای کهن
 • حیوان دورگه
 • نشان شهر
 • مسئلهٔ قوانینمان
 • کرکس
 • بازگشت به خانه
 • نخستین اندوه
 

امیر جلال الدین اعلم،علی اصغر حداد

نامه به پدر امیر جلال الدین اعلم|فرامرز بهزاد
جلو قانون
 • جلو قانون
 • شغال و عرب
صادق هدایت
دفتر یادداشت‌های روزانه بهرام مقدادی
مسخ فرزانه طاهری